Christen zijn vandaag, leraar worden in een katholieke school, omgaan met levensvragen (RZL) (B-KHLim-QC1047)

3.0 studiepunten Nederlands 75 uren Eerste semesterEerste semester Inleidend
Schampaert Andrea (coördinator) |  Schampaert Andrea |  N.
POC voor de PBA opleidingen van dep Lerarenopleiding ARK (KHLim)

In dit opleidingsonderdeel werken we aan

DE LERAAR ALS CULTUURPARTICIPANT

De leraar
• kan kritisch, onderbouwd en vanuit waarden een mening vormen en hierover in gesprek gaan
• heeft inzicht in en kan culturele en maatschappelijke thema’s bespreekbaar maken in de klas
• is bereid om samen met anderen de inbedding van de school in de plaatselijke gemeenschap te ondersteunen en verder vorm te geven

DE LERAAR ALS INHOUDELIJK EXPERT

De leraar
• heeft inzicht in en beheerst de vak-essenties
• is betrokken op  het vak en bereid om het eigen repertoire verder te ontwikkelen

Meer concreet verwachten we aan het einde van dit OPO dat de student:

- kritisch onderbouwd een visie op geloof en samenleving kan vormen.
- De eigenheid van een christelijk opvoedingsproject kan onderzoeken en verwoorden.

geen

Onderwijsleeractiviteiten

3.0 sp. Christen zijn vandaag, leraar worden in een katholieke school, omgaan met levensvragen (RZL) (B-KHLim-QL1071)

3.0 studiepuntenNederlandsWerkvorm: Practicum-opdracht75 urenEerste semesterEerste semester
POC voor de PBA opleidingen van dep Lerarenopleiding ARK (KHLim)

- Gods-, mens- en wereldbeeld
- Cultuurkenmerken en religieuze diversiteit
- Via beelden en metaforen op zoek gaan naar de rijkdom van geloven
- Zinvolle manieren van omgaan met geloven ontdekken
- (Katholieke) identiteit van de school

schema en inhoud via cursusdocumenten Toledo

sessies interactief college en  zelfstandig werk

Evaluatieactiviteiten

Christen zijn vandaag, leraar worden in een katholieke school, omgaan met levensvragen (RZL) (B-KHLim-Q02558)

Type : Examen tijdens de examenperiode

Werkstuk:

Reflectie aan de hand van 3 verschillende typologieën:
- op foto's en identiteitsdocumenten zoals geïllustreerd werd in de les
- op een (religieuze) film

Criteria:
- reflectie op dubbel niveau (beschrijvend en interpretatief) in confrontatie met de typologieën
- correcte vormgeving en bronvermelding